søndag 25. september 2011

Ugler i mosen

24. september

Hjemme dag, som stort sett gikk i litt ringmerking og terrasseskåding. Mye småfugl på trekk, spesielt heipiplerke, bjørkefink og måltrost. Hadde ellers 1 lerkefalk og 1 sotsnipe overflygende.

1k Perleugle, Iphone4
Ringmerking:

1 1k Perleugle
1 Trepiplerke
1 Gjerdesmett
1 2k Rødstrupe(kontroll)
1 Måltrost
1 MunkTrepiplerke, Iphone4


25. september

Startet dagen hjemme med ringmerking og terrasseskåding.Var også i dag en del småfugl i farta.
Fikk ellers ett par timer på Gråfjell, uten det helt store utfallet, noen få spurvehauker og tårnfalk. Høydepunktet var vel 1 varsler overflygende.

2k Perleugle, Iphone4
Ringmerking:

1 2k Perleugle
1 2k+ Tyrkerdue
1 Gjerdesmett
1 Jernspurv
4 Rødstrupe
1 Svarttrost
1 Hagesanger
1 Munk
1 Blåmeis
4 Kjøttmeis
Blåmeis, Iphone4
2k+ Tyrkerdue, Iphone4

30. september

Sola, opphavet til alt liv. Bildet er tatt like før den går ned i
horisonten. Man kan tydlig se solflekkene, takket være den
tynne tåken.

lørdag 24. september 2011

Våt september

Må igjen beklage, til dere som måtte følge denne bloggen, på manglende oppfølging. Men med et nytt familiemedlem, ny jobb og i tillegg en helt grusom våt start på høsten har både fuglekikking og blogging blitt ned prioritert.
Skal prøve å få litt mer flyt i sakene etterhvert.

1. september

Tok en tur på Gråfjell for registrere rovfugl med over gjennomsnittet god uttelling,som 1 1k Steppehauk, 79++ spurvehauk, 10 musvåk, 3 vandrefalk, 3 ad. havørn, 1 hønsehauk, 1 dvergfalk, 4+ Båndkorsnebb.
Musvåk
Tårnfalk
Ravn
Skypumpe
 2. september

Nok en dag på Gråfjell med rovfugl som fokus. Hadde også i dag en 1k Steppehauk, 43 spurvehauk, 18 tårnfalk, 5 musvåk, 1 kongeørn, 1 hønsehauk, 2 Nøttekråke, 1 hann Båndkorsnebb og en Ringgås som trakk rundt fyret og over Listafjorden.
Steppehauk
3. september

Ble satsnig hjemme med ringmerking og terrasse skåding. Ganske bra med fugl på trekk. Hadde bl.a. 10 spurvehauk, 5 tårnfalk, 2 dvergfalk, 1 vandrefalk, 1 ub. kjerrhauk, 1 storjo og 1 hunn-f Båndkorsnebb.
Hagesanger, Iphone4
Ringmerking:

4 munk
3 jernspurv
1 hagesanger
1 kjøttmeis
Rødrev
4. september

En ny dag med ringmerking og terrasse skåding. Litt mindre fugl i dag, men noe ble det jo kan nevne 1 1k Steppehauk som jaktet på jordene innforbi Hammeren, 2 Båndkorsnebb og 2 overflygende kjernebitere.
2k+ Tornsanger, Iphone4
Ringmerking:

5 munk
1 tornsanger


5. september

Var egentlig ute etter jobb på en trilletur, med min bedre halvdel, helt til jeg oppdaget noen små måker/ terner utenfor Jøllestø, det viste seg å være 3 1k Dvergmåker og etter en stund dukket det opp 1 1k Svartterne og 1k Steppehauken var innom ved to anledninger og helt på tampen kom den fjerde 1k Dvergmåken
1k dvergmåke og 1k svartterne


10. september

Var litt på fyret før regnet satte inn. Vi hadde bl.a. 1 1k Steppehauk, 2 Båndkorsnebb og 1 svartkråke


11. september

Ble terrasse skåding i dag også gitt, noe som gav god uttelling. Fikk nemelig 2 nye tomte kryss, 1 1k Fjelljo og 1 tundrasnipe, ellers hadde jeg 1 1k Dvergmåke, 6+ 10 ringgås, 28 spurvehauk, 9 tårnfalk og 1 dvergfalk. Vegard og Leif var utom en tur for å prøve terrasse skåding, men uten å få sett det helt store.
Tårnfalk, Iphone4 gjennom Swarovski 80 HD 25x 50
15. september
Musvåk og vandrefalk
17. september

Stort sett bare søppelvær, men fikk sneket inn litt terrasse skåding noe som resulterte i 1 1k Steppehauk, som kom flygende rett over tretoppene bakom huset, 1 jordugle 1 myrhauk og 1 fiskeørn.

18. september

Prøvde på litt ringmerking og terrasse skåding. Hadde bl.a. 1 havørn, 2 myrhauk, 15 spurvehauk, 9 tårnfalk, 1 tyvjo pts og 20 stillits i flokk.

Ringmerking:

2 munk
2 jernspurv


21. september

Er på jobb på Nøtland i Spind for tiden, så jeg får jo med meg noe mellom hammring og saging, som for eksempel i dag da jeg hadde en overflygende lerkefalk og svartspett.