fredag 28. august 2015

24. august- Steppehauk

Ikke den voldsomme observasjonen, men det er alltid gøy med disse kjerrhaukene. Og steppehauken har i de senere årene blitt en fast høstgjest her på Lista. Og Slevedalsvann er som en magnet på disse haukene i timene før solnedgang og ved soloppgang, da de ofte går ned og søker ly for natten her.

Steppehauk Circus macrourus, 1 1k nederst i lag med
2 1k Sivhauk Circus aeruginosus.

30. juli- Vepsevåk

I sommer har det holdt seg et par vepsevåk på Lista, trodde lenge det dreide seg om hunn og hann, i og med jeg observerte ei flott mørk ho på kloss hold sent i våres, og den lyse hannen har vært veldig aktiv med spillflukt.
Men her en sein juli dag mens jeg drev mitt daglige virke, kom de plutselig på kloss hold, disse to jeg hadde observert en måneds tid rundt i nærområdet.
Og de kom endelig så nærme at jeg kunne konstatere at det ikke var ett par, men en mørk og en lys hann. Noe som var litt skuffende, ettersom jeg hadde håpet på første hekking i kommunen.

Vepsevåk Pernis apivorus, lys hann

Vepsevåk Pernis apivorus, mørk hann