mandag 4. mars 2013

3. mars- Lappugle

Nok en lapplands art har gjestet Lindesnes kommune, denne gangen ei lappugle. På sine 58.01 grader nord er denne langtrekkeren Norges desidert sydligste rapporterte individ gjennom tidene.
I tillegg til de store pattedyrene, som vi så vidt har noen igjen av, er denne en slik art man tenker på når enn hører begrepet nordisk villmark.

Lappugle Strix nebulosa