søndag 6. januar 2013

5. januar- Haukugle

Endelig var det min tur til å få kost meg med haukugla i vinter sola. Etter å ha sett utallige "pornobilder" av denne arten i hele høst og vinter på facebook, artsobservasjoner.no og ørten forskjellige blogger, var det nå min tur.
Har sett den flere ganger siden de første dukket opp i september i fjor, men aldri hatt fotoforhold. Har enten regnet, for langt hold eller vært uten kamera.
Man må helt tilbake til slutten av 80-tallet for å finne like mange haukugler på sørlandet som i høst/vinter. Dette funnet er også litt spesielt, da dette er første sikre funnet som er rapportert og dokumentert i Lindesnes kommune.

Haukugle Sturnia ulula,
ved Kistefjellet
Haukugle Sturnia ulula
Haukugle Sturnia ulula, en karakterart
i nordisk villmark.

Haukugle Sturnia ulula, det er ofte slik man oppdager
denne arten, i toppen av et tre speidende etter smågnagere og
småfugl, helst i områder med spredte trær som myrområder og
hogstflater