lørdag 11. august 2012

11. august - Busksanger

Etter noen dager med litt vind, hadde vi i dag endelig en rolig morgen. Og det gjennspeilte seg i en del fugl i felt, bl.a. mange gulerler, trepiplerke og annen småfugl. Det var også gode forhold for ringmerking og de endte på litt over hundre ringmerkede fugler, der i blandt dagens høydepunkt, Busksanger.
Ellers og nevne, 3 splitterner NV, 1 lys tyvjo NV, flere storjo, 2 traner og 2- 3 sivhauker++


Busksanger Acrocephalus dumetorum, 1k
Busksanger Acrocephalus dumetorum, 1k
Busksanger Acrocephalus dumetorum, 1k
Gulsanger Hippolais icterina, 1k

mandag 6. august 2012

4. august- Sildemåke ua. L.f.graellsii/intermedius

Legger ut noen bilder av en noe avvikenede sildemåke i fra Jøllestø.

Finnmark 2012

Rein i midnattsol
Etter mange års snakk, gjorde jeg ord om til handling og kjørte min lengste egotrip ever. Stasjonsvogna ble bobil, rigget med takboks, madrass baki og alt det enn måtte trenge for en vellykket og renspikka fugletur til nordkalotten, og drøye 2500km kjøring nord-øst for Jølle på Lista. 


"Bobilen" ved midnatt
 Turen gikk gjennom Sverige og Finland til øst Finnmark og Varanger, vil gå så langt å si at det er det mest eksotiske Norge har å tilby, faktisk noe av det mest eksotiske i hele Europa, ihvertfall når det kommer til natur og dyreliv. Her er muligheter for alle de store rovdyrene, flere sjøpattedyr som hval og sel og ikke minst mye fugl.
Høres nesten utrolig ut, men det kommer faktisk flere tusen utenlanske fuglekikkere hit hvert år, ofte busslaster, for å oppleve det mange av oss tar forgitt.

Kveldsstemmning på Hasselneset, med utsikt til Hornøya
og Reinøya til venstre
Finnmarks oppholdet mitt startet i Sør Varanger og Passvik for å få noen skog tilknytede arter, fikk bl.a. lappmeis, lavskrike og Sør Varanger spesialiteten lappsanger, som faktisk overvintrer så langt vekk som Indonesia og så har den funnet ut at Finnmark, det er plassen å hekke, ganske så utrolig.


Lappsanger Phylloscopus borealis.
Tok så ut til kysten og Varangerfjorden, og da stort sett nord-vest siden i fra Varangerbotn til Vardø. Men var også en dagstur til Slettnes, sånn for å ha vært 71 grader nord, ikke allverdens med fugl, gikk mest i stormåker, tyvjo og 1 2k polarmåke som høyde punkt.
Tilbake til Varangerhalvøya, som nok er mitt favoritt område. Her kan man oppleve store mengder med ender, vadere, joer, måker og annen sjø tilknyttet fugl.
Ett av de store høydepunkene på turen og ett virkelig drømmekryss som gikk i oppfyllese, var å få se HARLEKINANDA som holdt til i Persfjord, ett eventyr landskap, nord-vest for Vardø. Her fant jeg også et praktærfugl par, flere hundre ærfugl, silender og laksender.

Harlekinand Histrionicus histrionicus, 2k+ hann
Harlekinand Histrionicus histrionicus, 2k+ hann
Harlekinand Histrionicus histrionicus, 2k+ hann
 Kunne ellers i fra Varangerbotn til Vardø skilte med godbiter som 1 f praktærfugl, 1 f-farget stellerand, flere gulnebblom, svarthalespove u.a. islandica, flere svømmesniper, polarjo, flere fjelljo, polarlomvier, lappiplerker og polarsisiker.

Litt fakta

Kjørte totalt 6611,7km
Lengste dags etappe ca. 1700km(på vei opp)
Vardø sentrum- Jølle 2644km(raskeste rute gjennom Finland og Sverige)

Artsliste

Gjess:
Grågås, Gravand

Gressender:
Stokkand, Stjertand, Krikkand og Brunnakke

Dykkender:
Bergand, Toppand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Svartand, Sjøorre, Havelle, Harlekinand, Kvinand, Lappfiskand, Laksand og Siland

Stellerand Polysticta stelleri med Ærfugl Somateria mollissima
i forgrunnen
Skogshøns:
Lirype

Lommer:
Smålom, Storlom og Gulnebblom

Stormfugler og Suler:
Havhest og Havsule

Skarver:
Storskarv og Toppskarv

Rovfugler:
Havørn, Fjellvåk, Vandrefalk og Tårnfalk

Traner:
Trane

Vadere:
Tjeld, Sandlo, Heilo, Sandløper, Steinvender, Myrsnipe, Tundrasnipe, Temmincksnipe, Dvergsnipe, Grønnstilk, Strandsnipe, Rødstilk, Sotsnipe, Svarthalespove, Lappspove, Småspove, Storspove, Enkeltbekkasin, Svømmesnipe og Brushane

Rødstilk Tringa totanus
Svarthalespove Limosa limosa islandica
Svømmesnipe Phalaropus lobatus
 Joer:
Storjo, Polarjo, Tyvjo og Fjelljo

Fjelljo Stercorarius longicaudus

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Måker:
Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke, Svartbak, Polarmåke og Krykkje

Gråmåke Larus argentatus, London merka NW2T
avlest på Svartnes i Vardø
Gråmåke Larus argentatus, London merka VG5T
avlest på Kiberg i Vardø
Krykkje Rissa tridactyla
Krykkje kolonien på Ekkerøya, huser ca. 10- 20 000 par
Terner:
Rødnebbterne

Alker:
Lunde, Teist, Lomvi, Polarlomvi og Alke

Hornøya, hekkeplass for flere titalls tusen alkefugl, måker
og skarv
Duer:
Bydue

Ugler:
Snøugle og Jordugle

Spetter:
Svartspett

Svaler:
Låvesvale og Taksvale

Piplerker:
Skjærpiplerke, Heipiplerke og Lappiplerke

Lappiplerke Anthus cervinus
Erler:
Linerle og Gulerle

Sidensvanser:
Sidensvans

Trostefugler:
Blåstrupe, Rødstjert,Steinskvett, Måltrost, Rødvingetrost, Duetrost og Gråtrost

Sangere:
Sivsanger, Løvsanger og Lappsanger

Fluesnappere:
Gråfluesnapper og Svarthvit fluesnapper

Meiser:
Kjøttmeis og Lappmeis

Varslere:
Varsler

Kråkefugler:
Skjære, Lavskrike, Kråke og Ravn

Spurver:
Gråspurv

Finker:
Bjørkefink, Gråsisik, Polarsisik og Grønnfink

Buskspurver:
Sivspurv og Lappspurv